Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2014

happyhippiekathie32
1877 5a74
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeckycue beckycue

January 15 2014

happyhippiekathie32
9167 baf2
Reposted fromkaha kaha viadoubleespresso doubleespresso
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
happyhippiekathie32
7793 9dcb
happyhippiekathie32
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viadoubleespresso doubleespresso
happyhippiekathie32
2236 0cc5 500
Reposted fromkropq kropq viadoubleespresso doubleespresso
happyhippiekathie32
4664 9c6f
happyhippiekathie32
8082 6c16
Reposted fromLaColie LaColie viadoubleespresso doubleespresso

January 12 2014

happyhippiekathie32
6992 b29a
Reposted fromAgnese Agnese viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
Ty rzeczywiście się boisz (...) samego siebie.
— Jakub Żulczyk
enjoyyy!🔥 | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viakonwalia konwalia
3239 dc2b 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
9281 3a6d 500
Reposted fromkonwalia konwalia
happyhippiekathie32
9716 a083
Reposted fromkonwalia konwalia
happyhippiekathie32
"Złamałaś mi serce" - to były słowa, które cisnęły mi się na usta, ale nie byłam w stanie ich wypowiedzieć. Takie rzeczy mówi się chłopakowi lub kochankowi, a nie najlepszej przyjaciółce. Roześmiałaby się.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
8054 4762
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
1503 bd9e 500
happyhippiekathie32
4623 c550
Reposted fromkonwalia konwalia
happyhippiekathie32
9407 51c9
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
2494 8416
Reposted fromShini Shini viakonwalia konwalia
happyhippiekathie32
3155 5ffc
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...